oszczędzaj na prądzie nawet kilka tysięcy złotych

Czym jest fotowoltaika?

Fotowoltaika jest dziedziną nauki i techniki zajmująca się procesem przetwarzania  światła słonecznego na energię elektryczną czyli wytwarzaniem prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu efektu fotowoltaicznego.

Dla Klientów posiadających umiejętności i chęci do majsterkowania oferujemy zestawy do indywidualnego montażu.

Należy jednak pamiętać, że montaż i odbiór elektryczny wymaga współpracy z elektrykiem posiadającym stosowne uprawnienia!

JAK TO DZIAŁA?

Prąd powstaje w ogniwach fotowoltaicznych w wyniku kontaktu promieni słonecznych z powierzchnią ogniwa. Pojedyncze ogniwa są podstawowymi jednostkami wytwarzającymi prąd.

Ze względu na małą moc prądu elektrycznego wytwarzanego przez pojedyncze ogniwa, łączone są one szeregowo w moduły fotowoltaiczne.

W zależności od materiału, na bazie którego zostało wykonane ogniwo fotowoltaiczne, rozróżnia się następujące typy modułów fotowoltaicznych:

  •     Monokrystaliczne (zbudowane na bazie krzemu monokrystalicznego)
  •     Polikrystaliczne (zbudowane na bazie krzemu polikrystalicznego)
  •     Amorficzne cienkowarstwowe (zbudowane na bazie krzemu bezpostaciowego)

Ogniwa amorficzne charakteryzuje możliwość wykonania ich w postaci cienkowarstwowej taśmy przy stosunkowo niskiej sprawności konwersji fotowoltaicznej. Wszystko to sprawia, że ogniwa te, wykorzystywane są obecnie głównie do zastosowań w małej elektronice użytkowej (np. kalkulatory, zegarki itd.).

W instalacjach fotowoltaicznych w budownictwie mieszkalnym, publicznym i komercyjnym oraz w sektorze energetyki, zastosowanie znajdują głównie panele fotowoltaiczne składające się z ogniw mono i polikrystalicznych. Charakteryzują się one wyższą sprawnością od ogniw amorficznych, co umożliwia ich bardziej efektywną pracę. 

Ogniwa polikrystaliczne są tańsze, ale produkjuą mniejszą moc z takiej samej powierzchni niż ogniwa monokrystaliczne (niższa sprawność).

Jeżeli mamy do dyspozycji dostateczną powierzchnie, taniej będzie użyć ogniw polikrystalicznych.

Aby maksymalnie wykorzystać ograniczoną powierzchnię stosujemy ogniwa monokrystaliczne.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA?

Podstawowe komponenty instalacji fotowoltaicznej:

Panele fotowoltaiczne – czyli elementy przekształcające energię słoneczną w energię elektryczną;

Inwerter – zwanego również falownikiem bądź przetwornicą, którego zadaniem jest zamiana prądu stałego powstałego w panelach na prąd zmienny, czyli taki jaki mamy w sieci. Dodatkowo, istnieje możliwość zdalnego odczytu danych poprzez instalację sterownika wifi/lan.

Systemy montażowe – Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane zarówno na dachach, jak i na gruncie. W przypadku tych pierwszych możliwa jest instalacja na wszelkich rodzajach dachów, w tym płaskich, skośnych oraz o różnych rodzajach pokrycia, na dachówkach ceramicznych, blachodachówkach oraz na dachach pokrytych papą. W przypadku instalacji na gruncie stosowane są konstrukcje wbijane bądź wkręcane w grunt, jak i instalacje przytwierdzane do podłoża za pomocą płyt betonowych.

Licznik dwukierunkowy – urządzenie pozwalające na odczyt ilości wytworzonej i zużytej energii elektrycznej. Zostanie założony bezpłatnie przez zakład energetyczny po podpisaniu umowy prosumenckiej.

Zabezpieczenia – Systemy fotowoltaiczne muszą być zabezpieczone przed przepięciami i sprzężeniami, bez względu na to czy system jest objęty ochroną odgromową, czy nie. Ochrona przeciwprzepięciowa oznacza ochronę przed przepięciami pochodzącymi z sieci energetycznej, przed przepięciami i sprzężeniami wywołanymi uderzeniem pioruna w okolice instalacji i w instalację oraz innymi przepięciami powstałymi w instalacji fotowoltaicznej i sterującej. Standardowy zestaw zabezpieczeń instalacji fotowoltaicznej składa się z ochrony przetężeniowej, ochrony przepięciowej oraz wyłączników nadprądowych chroniących falownik.

JAKIE SĄ RODZAJE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH?

Instalacje fotowoltaiczne dzielimy zasadniczo na dwie grupy tzn. on-grid i off-grid.

Instalacje on-grid – są to takie instalacje, które są włączone bezpośrednio do sieci niskiego napięcia i pozwalają na oddanie wyprodukowanego prądu zakładowi energetycznemu. Tę oddaną energię możemy wykorzystać na własne potrzeby, wtedy kiedy sami nie produkujemy prądu np. w nocy.Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą możemy jednak odebrać 80% oddanej mocy, o ile nasza instalacja nie jest większa niż 10 KWp. W praktyce dotyczy to wszystkich gospodarstw domowych.

Zalety:

  • najtańsza forma instalacji fotowoltaicznej;
  • duża trwałość komponentów;
  • możliwość przekazywania nadmiaru wyprodukowanej energii do zakładu energetycznego z      wykorzystaniem dwukierunkowego licznika elektrycznego

Wady:

  •  brak zasilania uniemożliwia pracę instalacji

Instalacje off-grid  stosujemy tylko tam gdzie nie ma dostępnej sieci energetycznej, wyprodukowany prąd jest gromadzony w akumulatorach. Zastosowanie takich instalacji w Polsce z uwagi na powszechnośc dostępu do prądu, wśród gospodarstw domowych jest marginalne.

GDZIE NAJLEPIEJ ZAMONTOWAĆ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ?

Instalacje fotowoltaiczne można stosować wszędzie, gdzie dociera promieniowanie słoneczne. Miejscem montażu może być dach, elewacja lub grunt.

Idealną orientacją dla instalacji fotowoltaicznej jest południe. Takie usytuowanie pozwala osiągnąć maksymalną produkcję energii elektrycznej. Przy orientacji północ-południe wykorzystujemy tylko stronę południową.

Dachy skierowane w kierunku wschód-zachód są również dobrym rozwiązaniem na umieszczenie instalacji. Można w tym przypadku wykorzystać obie części dachu (wschodnią i zachodnią). Korzystając z większej powierzchni obydwu połaci, można uzyskać miększą moc całkowitą, mimo że sumaryczna sprawność będzie niższa. Potrzebujemy wtedy więcej paneli. 

Istotnym parametrem, wpływającym na poziom produkcji energii jest kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych względem linii horyzontu. Optymalny kąt nachylenia to 25-35 stopni. Większe lub mniejsze nachylenie, poza zakres 25-35 stopni, wpływa na proporcjonalny spadek poziomu produkcji energii. 

Poniższa ilustracja określa sprawność modułów w zależnosci od kąta pochylenia dachu i azymutu względem południa:

Duży wpływ na wielkość wyprodukowanej energii mają obiekty zacieniające – kominy, maszty, anteny, kable, balustrady, drzewa,… itp.

Panele PV powinny być lokalizowane tylko na niezacienionej części dachu, co istotnie może wpływać na wielkość instalacji fotowoltaicznej.

Dachy urozmaicone wykuszami, oknami dachowymi, kominami, antenami dachowymi ograniczają dostępną powierzchnię pod panele PV a więc zmniejszają moc zainstalowaną mikroelektrowni PV.

Starty systemowe pojawiają się w instalacjach fotowoltaicznych zarówno po stronie stałoprądowej (DC) jak i zmiennoprądowej (AC). Aby ograniczyć straty przesyłowe między panelami fotowoltaicznymi a inwerterem, należy stosować kable o właściwym przekroju i minimalnej odległości między elementami systemu, co pozwoli na ograniczenie spadków napięcia. Nie tylko przesył energii między panelami a inweterem pociąga za sobą występowanie strat. Przekształcanie energii poprzez inwerter i jej przesyłanie z wykorzystaniem linii zasilających, również przyczynia się do występowania strat w instalacji. Nawet prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja pozwala uzyskać w efekcie końcowym maksymalnie 90% mocy systemu względem mocy znamionowej paneli. Resztę stanowią straty z instalacji.

JAKIE SĄ ZALETY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH?

W obliczu rosnących cen energii elektrycznej jak również niezadowalającej jakości prądu dostarczanego mieszkańcom obszarów wiejskich instalacje fotowoltaiczne mogą być interesującą propozycją dla wielu osób.

Głównym argumentem przemawiającymi na korzyść instalacji jest jednak przede wszystkim rachunek ekonomiczny. 

Spadek cen komponentów oraz wprowadzenie programu „Mój prąd” spowodowało, że instalacja zwraca się po 6-8 latach. 

Jej żywotnośc jest jednak ok. 3 krotnie dłuższa. 

Inwestycja ta daje bardzo wysoką stopę zwrotu, aktualnie jest to ok. 6-7 % rocznie przy założeniu 

25 letniej amortyzacji.  

 

Jednocześnie nieruchomość wyposażona w instalację zyskuje na wartości.

CHCĘ MIEĆ SWOJĄ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ. CO MUSZĘ ZROBIĆ? - KROK PO KROKU

Przeanalizuj swoje rachunki za energię. Ile energii elektrycznej zużywasz rocznie? Pamiętaj, że optymalną moc Twojej instalacji można policzyć dzieląc roczne zużycie w kWh przez 1000. 

Czy dysponujesz nieocienionym miejscem, w którym możesz zainstalować panele (budynek mieszkalny, gospodarczy, podwórze)?

Skonsultuj się z nami w celu określenia ceny, parametrów, warunków dostawy, możliwości przyłączenia, możliwości uzyskania dofinansowania zewnętrznego (dotacja z programu „Mój Prąd”, kredyt).

Z naszego doświadczenia wynika, że po podłączeniu instalacji i spadku rachunków za prąd klienci podłączają w domu kolejne odbiorniki np. suszarkę bębnową w pralni lub płytę indukcyjną w kuchni.

Weź to po uwagę! Może lepiej od razu dołożyć mocniejszy inwerter i kilka paneli?

Nasi specjaliści określą optymalne rozwiązanie dla Twojego gospodarstwa domowego.

Wykonają projekt, montaż i podłączenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ciesz się własną, zieloną energią elektryczną!